Zaloguj się do

Bankowość Elektroniczna

EBO

PROMOCJA WIBOR 3M - 50%

 PROMOCJA!!!- „50% WIBORU 3M”

Nie zwlekaj, sprawdź warunki Promocji

Wychodząc naprzeciw Naszym obecnym i potencjalnym Klientom, Zarząd Banku podjął decyzję o czasowym obniżeniu o 50% stawki WIBOR 3M przy kredytach mieszkaniowych Mój Dom.

Obniżona stawka obowiązuje od 15.07.2022 r. do 31.12.2022 r.

Aby skorzystać z promocji Klienci posiadający lub ubiegający się o kredyt mieszkaniowy „Mój Dom” w naszym Banku muszą spełnić następujące warunki:

  1. co najmniej jeden z Kredytobiorców posiada w Banku rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy POL- Konto oraz wydana do niego kartę debetową;
  2. co najmniej jeden z Kredytobiorców posiada aktywny dostęp do bankowości elektronicznej;
  3. na dzień rozpoczęcia promocji Klient nie posiada zadłużenia przeterminowanego

z tytułu spłaty kredytu mieszkaniowego „Mój Dom”.

Zapraszamy do naszych Placówek

Do góry