EBO eBank Online nowe   kartoSFERA logo   Trwaly nosnik    instrukcje   kontakt

     

Transakcje niskokwotowe

Wysokość limitów do jakich Bank może nie stosować silnego uwierzytelnienia 3D-Secure (transakcje niskokwotowe)
 Pojedyncza transakcja internetowa  100 PLN
 Suma transakcji internetowych  400 PLN
 Liczba następujących po sobie transakcji internetowych  5

Bank Spółdzielczy w Reszlu

Do góry