Zaloguj się do

Bankowość Elektroniczna

EBO

EBO

System bankowości internetowej stanowi główny elektroniczny kanał dostępu do usług bankowych. Potrzeby klientów różnią się w zależności od ich segmentu. W przypadku klientów detalicznych oczekiwania dotyczą np. płatności przez internet w sklepach internetowych, umożliwienie dołądowań telefonów komórkowyc czy płatności za pomocą telefonu. Klienci korporacyjni oczekują obsługi swoich produktów oraz narzędzi do realizacji zaawansowanych wymagań biznesowych. Wspólną potrzebą wszystkich użytkowników jest możliwość korzystania z systemu, który zagwarantuje:

 • bezpieczeństwo i wszechstronność,
 • ciągły dostęp do aktualnych danych,
 • intuicyjność i personalizację - dostosowanie do własnych potrzeb,
 • dopasowanie do nowoczesnych usług mobilnych.

Rozwiązaniem jest nowej generacji System Bankowości Internetowej EBO RWD.

 

Korzyści biznesowe:

 • maksymalny poziom bezpieczeństwa - zapewniony dzięki szyfrowanemu połączeniu, dwuetapowemu logowaniu oraz wykorzystaniu jednorazowych kodów uwierzytelniających operację (SMS, Token),
 • nieograniczony dostęp online – możliwość pracy z systemem w dowolnym miejscu na świecie przy wykorzystaniu wyłącznie przeglądarki internetowej komputera, tableta czy smartfonu,
 • łatwość obsługi – prosty i intuicyjny interfejs dostępny w wielu językach z naciskiem na szybkie i wygodne wykonywanie najczęstszych czynności,
 • skalowalność – utrzymywanie wysokiej wydajności systemu wraz z rozwojem biznesu bez kosztownych inwestycji,
 • optymalizacja operacji masowych – wydajność przy przetwarzaniu dużej liczby transakcji, kontrahentów,
 • personalizacja – możliwości modyfikacji ustawień systemowych przez bardziej wymagających użytkowników, niespotykane w innych produktach tego typu,
 • komunikacja - możliwość kontaktu z Bankiem bezpośrednio poprzez konto użytkownika lub automatyczne wysłania potwierdzenia dokonania przelewu na adres e-mail odbiorcy.

 

start   ebo2 ebo 01 

 

Ponadto system EBO to:

 • różnorodne mechanizmy autoryzacji dostępu,
 • skalowalność oraz wydajne przetwarzanie transakcji masowych,
 • wiele kanałów obsługi w jednym systemie,
 • odporność na awarie łączy oraz integralność danych,
 • możliwość szerokiej integracji z różnymi systemami finansowymi klienta,
 • zarządzanie kredytami,
 • zarządzanie i zakładanie lokat,
 • współpraca z aplikacją na smartfony i tablety - EBO Mobile Banking,
 • obsługa kart kredytowych i debetowych,
 • usługi dodatkowe np. doładowania GSM.

Do góry