EBO

System bankowości internetowej stanowi główny elektroniczny kanał dostępu do usług bankowych. Potrzeby klientów różnią się w zależności od ich segmentu. W przypadku klientów detalicznych oczekiwania dotyczą np. płatności przez internet w sklepach internetowych, umożliwienie dołądowań telefonów komórkowyc czy płatności za pomoc telefonu w Biedronce. Klienci korporacyjni oczekują obsługi swoich produktów oraz narzędzi do realizacji zaawansowanych wymagań biznesowych. Wspólną potrzebą wszystkich użytkowników jest możliwość korzystania z systemu, który zagwarantuje:

 • bezpieczeństwo i wszechstronność,
 • ciągły dostęp do aktualnych danych,
 • intuicyjność i personalizację - dostosowanie do własnych potrzeb,
 • dopasowanie do nowoczesnych usług mobilnych.

Rozwiązaniem jest nowej generacji System Bankowości Internetowej EBO

 

Korzyści biznesowe:

 • maksymalny poziom bezpieczeństwa- zapewniony dzięki szyfrowanemu połączeniu oraz wykorzystaniu jednorazowych kodów uwierzytelniających operację (SMS, Karta Kodów),
 • nieograniczony dostęp online – możliwość pracy z systemem w dowolnym miejscu na świecie przy wykorzystaniu wyłącznie przeglądarki internetowej komputera, tableta czy smartfonu,
 • łatwość obsługi – prosty i intuicyjny interfejs dostępny w wielu językach z naciskiem na szybkie i wygodne wykonywanie najczęstszych czynności,
 • skalowalność – utrzymywanie wysokiej wydajności systemu wraz z rozwojem biznesu bez kosztownych inwestycji,
 • optymalizacja operacji masowych – wydajność przy przetwarzaniu dużej liczby transakcji, kontrahentów,
 • personalizacja – możliwości modyfikacji ustawień systemowych przez bardziej wymagających użytkowników, niespotykane w innych produktach tego typu,
 • komunikacja - możliwość kontaktu z Bankiem bezpośrednio poprzez konto użytkownika lub automatyczne wysłania potwierdzenia dokonania przelewu na adres e-mail odbiorcy.

 

ebo   ebo2 ebo3 

 

Ponadto system EBO to:

 • różnorodne mechanizmy autoryzacji dostępu,
 • skalowalność oraz wydajne przetwarzanie transakcji masowych,
 • wiele kanałów obsługi w jednym systemie,
 • odporność na awarie łączy oraz integralność danych,
 • możliwość szerokiej integracji z różnymi systemami finansowymi klienta,
 • zarządzanie kredytami,
 • zarządzanie i zakładanie lokat,
 • współpraca z aplikacją na smartfony i tablety - EBO Mobile Banking,
 • obsługa kart kredytowych i debetowych,
 • usługi dodatkowe np. doładowania GSM.

Do góry