Zaloguj się do

Bankowość Elektroniczna

EBO

Nowy Regulamin dla klientów instytucjonalnych

Reszel, październik 2019 r.

Szanowni Państwo,

Bank Spółdzielczy w Reszlu uprzejmie informuje, że z dniem 15.12.2019 r. wejdzie w życie zmieniony Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych.

Aktualizacja w/w regulacji wynika z konieczności dostosowania jej do wymogów przepisów prawa dotyczących:

1) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniającej rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty;

2) Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Split Payment II).

Główne zmiany wprowadzone w regulacji to:

1) dodanie definicji systemów rozliczeniowych wykorzystywanych do realizacji przelewów (krajowych i zagranicznych) - w kontekście Rozporządzenia PE;

2) zmiana zapisów w odniesieniu do rachunku VAT:

a) rozszerzenie katalogu możliwych do zrealizowania z rachunku VAT płatności o inne podatki oraz składki ZUS- obecnie jest możliwość realizacji tylko płatności podatku VAT;
b) rozszerzenie katalogu możliwych do zrealizowania egzekucji z rachunku VAT o płatności wskazane powyżej;

3) dodanie możliwości zamykania rachunku VAT w sytuacji, kiedy Klient zamyka rachunek rozliczeniowy powiązany z rachunkiem VAT, a na
rachunek VAT występują środki pieniężne i Bank nie posiada decyzji naczelnika urzędu skarbowego o zadysponowaniu środkami.

Pełna treść „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych” dostępna jest w każdej placówce sprzedażowej Banku, na stronie internatowej - TUTAJ oraz w systemie bankowości elektronicznej.

W przypadku jakichkolwiek pytań odpowiedzi udzielą pracownicy w jednostkach sprzedażowych naszego Banku.

Bank Spółdzielczy w Reszlu

Do góry