Zaloguj się do

Bankowość Elektroniczna

EBO

Rachenk Oszczędnościowy POL-IKE

  1. Korzyści
  2. Oprocentowanie i opłaty
  3. Przydatne dokumenty
  4. Kontakt

Zapewnij sobie dostatnią przyszłość dzięki rachunkowi POL-IKE.

POL-IKE to idealne rozwiązanie dla Klientów, którzy już teraz myślą o zabezpieczeniu swojej przyszłości na emeryturze. Indywidualne Konto Emerytalne POL-IKE daje możliwość długoterminowego odkładania pieniędzy, a dzięki zwolnieniu zysków z IKE z podatku dochodowego, tzw. „podatku Belki”, pozwala osiągnąć wyższy zysk niż z innych form oszczędzania.

Wybierając rachunek POL-IKE zyskujesz:

  • zabezpieczenie przyszłości - wyższą emeryturę, dzięki długoterminowemu oszczędzaniu,
  • wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału niż np. z lokaty terminowej - dzięki zwolnieniu zysków z IKE z podatku dochodowego (tzw. podatku Belki) Posiadacz IKE osiąga wyższy zysk niż z innych form oszczędzania,
  • elastyczność - nie ma obowiązku dokonywania regularnych wpłat, częstotliwość wpłat zależy jedynie od możliwości finansowych oszczędzającego,
  • zwolnienie z podatku od spadku - środki zgromadzone na IKE zwolnione są z podatku spadkowego.

W 2020 r. roczny limit wpłat na IKE wynosi 15 681  zł.

Obwieszczeniem  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2019

Obwieszczenie opublikowano w Monitorze Polskim z dnia 7 listopada 2018 r. Poz. 1089.

Do góry