Otwarcie Oddziału w Kętrzynie

W dniu 24 listopada 2017 r. odbyło się otwarcie zmodernizowanego obiektu Oddziału n/ Banku w Kętrzynie.

Przywitania gości dokonała Dyrektor Oddziału – Pani Krystyna Buzała.

Uroczystość zaszczycili swą obecnością: Burmistrz Miasta Kętrzyna –Pan Krzysztof Hećman, Wójt Gminy Srokowo- Pan Franciszek Andruszkiewicz, kierownik ARiMR O/ Kętrzyn- Pan Tomasz Komorowski, z-ca Dyrektora ARiMR w Olsztynie- Pan Marcin Kazimierczuk, kierownik PZDR – Pani Joanna Rabij, przedstawiciel Izby Rolniczej – Pan Roman Kuriata, Proboszcz Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu- ks. Krzysztof Bumbul, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kętrzynie – Pan Arkadiusz Książek, prezesi zaprzyjaźnionych banków spółdzielczych, autor projektu inwestycyjnego i wykonawcy poszczególnych prac budowlanych, strategiczni Klienci, członkowie Rady Nadzorczej oraz Dyrektorzy i pracownicy Banku.

Następnie zgromadzeni odsłuchali Hymn Spółdzielców, po czym nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi, którego dokonali:

- Burmistrz Miasta Kętrzyna Pan Krzysztof Hećman;
- Prezes Zarządu Pani Bożena Ładosz;
- Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Pan Zenon Bachowski;
- Dyrektor Oddziału Pani Krystyna Buzała.

Ksiądz Proboszcz odmówił modlitwę za pomyślność Oddziału i dokonał poświęcenia placówki.

„Modernizacja tego Oddziału i zmiana jego wizerunku jest konsekwencją przyjętej przez Bank Strategii na lata 2014-2017. Jest to placówka, której wizualizacja będzie powielana w pozostałych jednostkach n/ Banku. Modernizacja jest wyrazem tego, że zmieniamy się i doskonalimy, chcemy być lepszym partnerem dla naszych Klientów, ponieważ misją naszego Banku jest:

„Budowanie trwałych relacji z Klientami poprzez świadczenie kompleksowych usług bankowych, stwarzając Klientom warunki do prowadzenia efektywnej działalności gospodarczej” .

- podkreśliła w okolicznościowym przemówieniu nt. Historii istnienia Banku oraz idei bankowości spółdzielczej Prezes Banku – Pani Bożena Ładosz.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy na ręce Pani Prezes złożyli wyrazy uznania oraz gratulacje tak nowoczesnej i profesjonalnie wykonanej placówki.

Zarząd Banku skierował szczególne słowa podziękowania do Członków Rady Nadzorczej:za podjęcie bardzo trudnej decyzji o zakupie budynku do modernizacji na potrzeby Naszego Banku oraz do autora projektu inwestycyjnego i wykonawców poszczególnych etapów prac remontowych.

Na koniec uroczystości skosztowaliśmy smacznego tortu i zwiedziliśmy zmodernizowaną placówkę Banku.

Po zakończeniu części oficjalnej w miłej atmosferze goście uroczystości przemieścili się do Hotelu „KOCH” w Kętrzynie, gdzie odbyła się część nieoficjalna z poczęstunkiem.

W imieniu Rady Nadzorczej, Zarządu Banku oraz kierownictwa i pracowników tej placówki dziękuję wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją obecnością w obchodach otwarcia Oddziału.

Bank Spółdzielczy w Reszlu
Do góry