Zebranie Przedstawicieli 2018

Dnia 14 czerwca 2018 roku odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Reszlu. Uczestnicy zebrania zatwierdzili sprawozdanie finansowe Banku, sprawozdanie z działalności Zarządu oraz Rady Nadzorczej, kierunki działalności Banku na 2018 rok.

Wszystkim Członkom Zarządu udzielono absolutorium za działalność w 2017 roku.

Ponadto Przedstawiciele dokonali oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej oraz oceny kolegialnej Rady za 2017 rok.

Bank Spółdzielczy w Reszlu
Do góry