Zaloguj się do

Bankowość Elektroniczna

EBO

Zmiana Taryfy opłat dla klientów indywidualnych

Informacja o zmianie Taryfy opłat i prowizji dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Reszlu

Szanowni Państwo, 

Bank Spółdzielczy w Reszlu uprzejmie informuje, iż z dniem 1 stycznia 2021 roku wejdzie w życie zmieniona Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Reszlu.

Informujemy jednocześnie, że zgodnie z postanowieniami Umowy, jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zaproponowane zmiany mają Państwo możliwość złożenia pisemnego oświadczenia wobec tych zmian do dnia 22 grudnia 2020 roku, co spowoduje rozwiązanie umowy rachunku w przeddzień wejścia w życie proponowanych zmian.

Nie złożenie na piśmie oświadczenia oznaczać będzie akceptację zmian zawartych w Taryfie opłat i prowizji.

W przypadku jakichkolwiek pytań odpowiedzi udzielą pracownicy w jednostkach sprzedażowych naszego Banku. PLACÓWKI

Bank Spółdzielczy w Reszlu

Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Reszlu - obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 roku włącznie

Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Reszlu - obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 roku

Do góry