EBO eBank Online nowe   kartoSFERA logo   Trwaly nosnik    instrukcje   kontakt

     

Kod SWIFT

SWIFT(BIC), IBAN

Kod SWIFT dla Banku Spółdzielczego w Reszlu - POLUPLPR

SWIFT - (skrót od Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) to 8 znakowy kod (litery i cyfry), używany do transakcji międzynarodowych, dzięki któremu można zidentyfikować instytucję finansową.W Polsce przyjęło się, że nazywamy go kodem SWIFT. Może być to nieco mylące, ponieważ za granicą kod ten określa się mianem kodu BIC. Zatem mówiąc o kodach BIC i SWIFT mówimy o tym samym. Jest to jawny, stały i niezmienny kod.Kod SWIFT zawiera 8 znaków i jest unikalny dla każdego banku w Polsce i zagranicą. Czasem można spotkać kod złożony z 11 znaków, wtedy 3 dodatkowe znaki identyfikują np. oddział banku.Przed wysłaniem pieniędzy za granicę lub z zagranicznego konta na krajowe należy upewnić się, że stosujemy odpowiedni format numeru rachunku. Niepoprawne wprowadzenie numeru może skutkować opóźnieniami w realizacji operacji lub zwrotem pieniędzy na rachunek, z którego chcemy je przesłać.


Kod IBAN Polska 28 znaków:

PLxx xxxx  xxxx  xxxx  xxxx  xxxx  xxxx (gdzie "x" oznacza numer rachunku  bankowego)

KOD IBAN (skrót od International Bank Account Number) - międzynarodowy format numeru rachunku bankowego.W operacjach krajowych stosuje się standard NRB (Numer Rachunku Bankowego).NRB składa się z 26 znaków, gdzie 2 pierwsze znaki to liczba kontrolna, kolejne 8 znaków to numer rozliczeniowy banku, a pozostałe 16 to numer rachunku klienta.

W standardzie IBAN (dla operacji zagranicznych) numer rachunku zostanie uzupełniony o identyfikator kraju. W przypadku Polski przed NRB umieścimy symbol PL.

IBAN jest międzynarodowym standardem numeru rachunku bankowego. Służy do oznaczania rachunków bankowych zarówno osób fizycznych jak i prawnych, prowadzonych przez daną instytucję finansową, najczęściej bank.

PLNN RRRR RRRR XXXX XXXX XXXX XXXX - na dokumentach papierowych

PLNNRRRRRRRRXXXXXXXXXXXXXXXX - postać elektroniczna

Do góry