EBO eBank Online nowe   kartoSFERA logo   Trwaly nosnik    instrukcje   kontakt

     

Kredyty

W ramach kredytowania osób fizycznych Bank udziela następujących kredytów konsumenckich:

Kredyty gotówkowe dla osoób fizycznych

Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy przeznaczony jest na finansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej i rolniczej.

Kredyt może być udzielony osobie fizycznej posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

Nie ma konieczności udokumentowania wykorzystania kredytu.

Minimalna kwota wynosi 1.000 zł, a maksymalna 80 000 zł i uzależniona jest od posiadanej zdolności kredytowej. Maksymalny okres kredytowania do 8 lat.

Atrakcyjność oferty:

 • wysoka kwota kredytu,
 • długi okres kredytowania,
 • kredyty oprocentowane według stałej stopy procentowej.
Kredyt "Na Twoje możliwości"
Pożyczka gotówkowa „Na 7”
Kredyt w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym
Kredyt w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym udzielany jest na cele konsumpcyjne i przeznaczony jest dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego. Maksymalna kwota kredytu wynosi do 35 000 zł. i uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów na rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy.

Warunkiem udzielenia kredytu jest:

 • posiadanie rachunku POL- Konto przez okres co najmniej 3 miesięcy,
 • regularne stałe wpływy na rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy POL- Konto z tytułu osiąganych dochodów osobistych z tyt. umowy o pracę, działalności gospodarczej lub rolniczej, emerytury, renty lub innych akceptowanych przez Bank źródeł,
 • prawidłowe funkcjonowanie rachunku POL- Konto, nie wystąpienie niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku POL- Konto w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Kredyt udzielany jest na okres 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia Umowy kredytu na następny okres kredytowania.

Atrakcyjność oferty:

 • minimum formalności – wystarczy posiadać konto osobiste w naszym Banku, na które wpływają stałe dochody osobiste Klienta przez okres 3 miesięcy,
 • elastyczna forma finansowania bieżących potrzeb/ niespodziewanych wydatków,
 • możliwość automatycznego odnowienia kredytu na kolejny okres 12 miesięcy
 

Kredyty zabezpieczone hipotecznie

Kredyt mieszkaniowy "Mój Dom"
Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom” może być przeznaczony na:
 1. zakup działki budowlanej,
 2. zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 3. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
 4. nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej,
 5. przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności,
 6. wykup lokalu mieszkalnego od gminy, skarbu państwa, zakładu pracy,
 7. inwestycje mieszkaniowe realizowane przez kredytobiorcę sposobem gospodarczym:
  • budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
  • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,
  • zakup działki gruntu z rozpoczętą budową,
 8. inwestycje mieszkaniowe realizowane dla kredytobiorcy przez inwestora zastępczego:
  • budowa domu lub lokalu mieszkalnego, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
  • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,
 9. zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu (realizowane przez inwestora zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez kredytobiorcę) w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej,
 10. 10. refinansowanie kosztów poniesionych na cele, o których mowa w pkt. 1-9, w szczególności: kosztów prowizji agencji nieruchomości, notariusza oraz opłat sądowych, wpłat dokonanych z tytułu umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeżeli zostały one poniesione na maksymalnie 6 miesięcy przed data złożenia wniosku o kredyt.

Maksymalny okres kredytowania do 30 lat, w tym:

 • na zakup działki budowlanej do 15 lat,
 • na pozostałe cele do 30 lat.

Wysokość kredytu uzależniona jest od:

 • celu kredytowania i kosztów realizowanego przedsięwzięcia,
 • oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy,
 • historii obsługi rachunków kredytowych i oszczędnościowo – rozliczeniowych Klienta,
 • wartości zabezpieczenia,
 • wartości aktywów Wnioskodawcy.

Atrakcyjność oferty:

 • możliwość uzyskania kredytu do 100% wartości nieruchomości,
 • długi okres kredytowania – do 30 lat,
 • krótki okres rozpatrywania wniosku kredytowego – do 10 dni,
 • karencja w spłacie kapitału – do 24 miesięcy,
 • •wakacje kredytowe-
  • raz w każdym roku, ale po upływie 12 miesięcy trwania umowy kredytu wnioskodawca ma prawo za zgodą banku do niezapłacenia jednej raty spłaty kredytu. w przypadku skorzystania z „wakacji kredytowych” okres spłaty kredytu pozostaje bez zmian, a wysokości kolejnych rat ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu. skorzystanie z wakacji kredytowych jest możliwe nie wcześniej niż po zakończeniu okresu karencji w spłacie kapitału oraz pod warunkiem terminowej obsługi kredytu.

Informacje ogólne o kredytcie Moj Dom 

Uniwersalny kredyt hipoteczny
Uniwersalny Kredyt Hipoteczny może być przeznaczony na dowolny cel (z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej i rolniczej) bez konieczności udokumentowania środków, jednakże cel kredytowania musi być określony w Umowie kredytowej.

Minimalna kwota kredytu wynosi 10 000 zł, a maksymalna nie może przekroczyć 60% wartości nieruchomości mieszkalnej stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

Wysokość kredytu uzależniona jest od:

 • celu kredytowania i kosztów realizowanego przedsięwzięcia,
 • oceny zdolności kredytowej,
 • historii obsługi rachunków kredytowych i oszczędnościowo – rozliczeniowych,
 • wyceny wartości zabezpieczenia.

Maksymalny okres kredytowania do 15 lat, z możliwością zastosowania karencji w spłacie kredytu - do 6 m- cy.

Atrakcyjność oferty:

 • kredyt udzielany jest na dowolny cel konsumpcyjny,
 • długi okres kredytowania – do 15 lat,
 • czas rozpatrywania wniosku kredytowego do 10 dni,
 • karencja w spłacie kapitału – do 6 miesięcy,
 • wakacje kredytowe-
  • raz w każdym roku, ale po upływie 12 miesięcy trwania umowy kredytu wnioskodawca ma prawo za zgodą banku do niezapłacenia jednej raty spłaty kredytu. w przypadku skorzystania z „wakacji kredytowych” okres spłaty kredytu pozostaje bez zmian, a wysokości kolejnych rat ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu. skorzystanie z wakacji kredytowych jest możliwe nie wcześniej niż po zakończeniu okresu karencji w spłacie kapitału oraz pod warunkiem terminowej obsługi kredytu.

Informacje ogólne o kredytcie Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

 

Kredyt konsolidacyjny

Kredyt konsolidacyjny
Kredyt konsolidacyjny przeznaczony jest na finansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych z wyłączeniem działalności gospodarczej i rolniczej.

Kredyt może być przeznaczony na spłatę następujących zobowiązań:

 • kredyt / pożyczka gotówkowa;
 • kredyt / pożyczka samochodowa;
 • limit w karcie kredytowej;
 • limit w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym;
 • kredyt / pożyczka hipoteczna;
 • kredyt mieszkaniowy (pod warunkiem, iż kredyt został w całości wypłacony, inwestycja zrealizowana, a Kredytobiorca posiada prawo własności);
 • kredyt studencki;
 • kredyt/pożyczka udzielony przez zakład pracy.

Dodatkowo klient może wnioskować o dodatkowe środki na dowolny cel jednak nie więcej niż 80 000 zł.

Wysokość kredytu uzależniona jest od:

 • celu kredytowania i kosztów realizowanego przedsięwzięcia,
 • oceny zdolności kredytowej,
 • historii obsługi rachunków kredytowych i oszczędnościowo – rozliczeniowych,
 • wyceny wartości zabezpieczenia
 • Atrakcyjność oferty:
 • możliwość obniżenia raty kredytu dzięki połączeniu wielu kredytów w jeden,
 • możliwość otrzymania dodatkowych środków na dowolny cel (nawet do 80 000 zł.)
 • długi okres kredytowania – do 25 lat,
 • minimalna kwota kredytu – 10 000 zł.

Informacje ogólne o kredytcie konsolidacyjnym

 

Kredyt EKOlogiczny

Kredyt EKOlogiczny
Do góry