Oszczędności

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY
LOKATY STANDARD 3, 6, 12
LOKATY STANDARD 24
LOKATY SPECJALNE
LOKATY DYNAMICZNE

 

UWAGA!
Depozyty zdeponowane w Banku BPS są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w zakresie przewidzianym w Ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym). więcej informacji o BFG

Zapraszamy do naszych placówek Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnieniu dokumentacji - KONTAKT

TABELA OPROCENTOWANIA WKŁADÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH

Do góry