Zaloguj się do

Bankowość Elektroniczna

EBO

Obsługa reklamacji

Tryb i zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Klientów

Klient Banku Spółdzielczego w Reszlu, zwanego dalej Bankiem, ma możliwość złożenia reklamacji, a Bank ma obowiązek jej rozpatrzenia według poniższych zasad:

Tryb i zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Klientów
Informacja dla Klientów Banku o trybie i zasadach rozpatrywania reklamacji
Informacja dla Klientów Banku o trybie i zasadach rozpatrywania reklamacji - dla Klientów, którzy nie zawarli z Bankiem Umowy współpracy
Informacja dla Klientów Banku o trybie i zasadach rozpatrywania reklamacji
Zgłoszenie reklamacji
Zgłoszenie reklamacji karty
Formularz reklamacji ubezpieczeniowych - CONCORDIA
Do góry