EBO eBank Online nowe   kartoSFERA logo   Trwaly nosnik    instrukcje   kontakt

     

Konta osobiste

Rachunki oszczędnościowe, oszczędnościowo – rozliczeniowe, a’vista w złotych

a) rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy Pol- Konto

POL-Konto to więcej niż pojedynczy produkt- to cała gama produktów powiązanych ze sobą i uzupełniających się nawzajem. Takie rozwiązanie umożliwi sprawne i oszczędne zarządzanie finansami osobistymi.

Posiadając POL – Konto możesz korzystać na specjalnych warunkach z wielu produktów:

  1. bankowość internetowa umożliwiająca dostęp do środków 24h
  2. możliwość otrzymywania informacji o stanie rachunku w formie komunikatów SMS w ramach bankowości internetowej oraz telefonicznie na hasło,
  3. szybkie realizowanie jednorazowych oraz okresowych płatności za pomocą przelewu, zlecenia stałego, czy polecenia zapłaty,
  4. możliwości uzyskania limitu w POL-Koncie,
  5. zaciągnięcia kredytu odnawialnego,
  6. łatwego i bezpiecznego dostępu do środków zgromadzonych na rachunku dzięki międzynarodowej karcie płatniczej VISA Classic Debetowa,
  7. wypłaty gotówki bez prowizji z bankomatów oznaczonych loginem Spółdzielczej Sieci Bankomatów: Banku BPS S.A., BGŻ S.A. oraz oznaczonymi logo Planet Cash na terenie całej Polski.
Przenoszenie rachunków

b) rachunki oszczędnościowe osób fizycznych, SKO, PKZP, Rad Rodziców i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Otwierany jest dla jednej osoby lub większej liczby osób fizycznych (prowadzony wówczas jako rachunek wspólny), będących Członkiem Rad Rodziców, Komitetu Rodzicielskiego lub innych organizacji zrzeszających rodziców i uczniów, jak również innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

b) wkłady oszczędnościowe na książeczkach mieszkaniowych

UWAGA!
Depozyty zdeponowane w Banku BPS są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w zakresie przewidzianym w Ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym).

Zapraszamy do naszych placówek
Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnieniu dokumentacji - KONTAKT

Do góry