Bankowość Elektroniczna

INSTRUKCJE

EBO

 POL-KONTO "JUNIOR"

  1. Korzyści
  2. Oprocentowanie i opłaty
  3. Przydatne dokumenty
  4. Kontakt

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy przeznaczony jest dla osób małoletnich do czasu ukończenia 13-go roku życia lub osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.

Rachunek przeznaczony jest do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych. Czynności prawne w imieniu osoby małoletniej w ramach zwykłego zarządu wykonuje Przedstawiciel ustawowy.

Wybierając "POL-Konto JUNIOR" zyskujesz:

  • otwarcie rachunku ROR za 0zł
  • prowadzenie rachunku ROR za 0zł

Ponadto wybór "POL-Konta JUNIOR" w Banku Spółdzielczym w Reszlu:

  • Przygotowuje do pierwszych kontaktów ze światem finansów; uczy zarządzania własnymi oszczędnościami.
  • Daje możliwość skorzystania z dodatkowego produktu - rachunek oszczędnościowy.

Umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego „POL- Konto JUNIOR” można zawrzeć we wszystkich placówkach sprzedażowych Banku.

Do góry