Bankowość Elektroniczna

INSTRUKCJE

EBO

 POL-KONTO "SENIOR"

 1. Korzyści
 2. Oprocentowanie i opłaty
 3. Przydatne dokumenty
 4. Kontakt

Rachunek przeznaczony dla Klientów, którzy ukończyli 60- ty rok życia i posiadają uprawnienia do otrzymania świadczenia emerytalnego lub rentowego.

Rachunek przeznaczony jest do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych.

Wybierając "POL-Konto SENIOR" zyskujesz:

 • Otwarcie rachunku - 0 zł
 • Prowadzenie rachunku - 4,00 zł
 • Wydanie karty debetowej - 0 zł
 • Opłata za użytkowanie karty - 0 zł /2,00 zł*
 • Opłata za udostepnienie usługi EBO - 0 zł
 • Opłata z korzystanie z systemu EBO - 1,00 zł

Ponadto:

 • Bezpieczne i wygodne zarządzanie swoimi finansami.
 • Prowadzenie konta przez polski Bank z tradycjami.
 • Bezpłatne wpłaty i wypłaty gotówkowe w naszych placówkach.
 • Możliwość skorzystania z bankowości elektronicznej i karty debetowej.
 • Możliwość lokowania nadwyżek finansowych na rachunku oszczędnościowym lub na korzystnie oprocentowanych lokatach terminowych.
 • Możliwość korzystania z dodatkowych środków finansowych w ramach kredytu w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym.

* Opłata nie jest pobierana w przypadku, gdy suma kwot transakcji bezgotówkowych kartą dokonanych w danym miesiącu kalendarzowym wynosi min. 300 zł.

Pozostałe opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą w Banku „Taryfą opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych”.

Do góry