EBO eBank Online nowe   kartoSFERA logo   Trwaly nosnik    instrukcje   kontakt

     

WYKAZ OSÓB UPOWAŻNIOWNYCH DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU

Bożena Ładosz Prezes Zarządu
Renata Barbara Waszczuk Wiceprezes Zarządu
Ewelina Kowalska Członek Zarządu
Elżbieta Dzienis Pełnomocnik Zarządu
Krystyna Marianna Buzała Pełnomocnik Zarządu
Agnieszka Słomka Pełnomocnik Zarządu
Ilona Elżbieta Kaczmarczyk Pełnomocnik Zarządu
Edyta Sylwia Gościńska Pełnomocnik Zarządu
Barbara Albin Pełnomocnik Zarządu
Danuta Tomaszewicz Pełnomocnik Zarządu
Mariola Rostkowska Pełnomocnik Zarządu
Katarzyna Sobczak Pełnomocnik Zarządu
Małgorzata Derbin - Paszkowska Pełnomocnik Zarządu
Lucyna Piworowicz Pełnomocnik Zarządu
Emilia Goc Pełnomocnik Zarządu
Bożena Janina Celej Pełnomocnik Zarządu
Irena Julia Breś Pełnomocnik Zarządu
Do góry