Zaloguj się do

Bankowość Elektroniczna

EBO

Środki kredytowe mogą być przeznaczone na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych Klienta,  z wyłączeniem  finansowania  działalności  gospodarczej  i  rolniczej,  bez  konieczności udokumentowania ich wykorzystania.

Wysokość pożyczki uzależniona jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy/ ów. Maksymalna kwota pożyczki nie może przekraczać 30.000 zł

Więcej informacji...

 

Do góry