EBO eBank Online nowe   kartoSFERA logo   Trwaly nosnik    instrukcje   kontakt

     

Blikomania 2024

Szanowni Klienci,

informujemy, że Grupa BPS ponownie dołączyła do loterii BLIKOMANIA

Zasady loterii BLIKOMANIA 2024:
 • termin 15.04- 23.06.2024 (3 miesiące)
 • nagroda główna - 70 nagród losowanych codziennie po jednej sztuce 
 • nagrody II stopnia - czeki BLIK o wartości 200 zł w przypadku wygranej za wszystkie transakcje BLIKIEM poza transakcjami zbliżeniowymi (7000 nagród)
 • łącznie jest 8 470 szt. nagród (w tym 8400 czeków)
 • nagrodę główną można wygrać tylko 1 raz w ciągu trwania loterii.
 • czeki BLIK można wygrać wielokrotnie, jednak tylko jeden dziennie.

Nagroda gwarantowana za rejestrację w loterii

 • Nagroda gwarantowana przydzielana do każdej poprawnej rejestracji, co oznacza, że jeśli ktoś ma więcej niż jedną aplikację bankową, może się zarejestrować więcej niż raz.

  • pakiet 1000 GB na 30 dni w ofercie na kartę Plusa lub Plusha

  • pakiet Start na 30 dni od Polsat Box Go

Nagroda gwarantowana nie jest elementem loterii ( z definicji) i nie jest uwzględniona w Regulaminie loterii.  

 • Jak w poprzednich latach, warunkiem wzięcia udziału w BLIKOMANNI będzie akceptacja Regulaminu oraz odpowiednich zgód na stronie rejestracyjnej + zapłata 1 zł na konto Fundacji Uniwersytet Dzieci. Losowania będę się odbywały raz w tygodniu i będą obejmowały wszystkie dni z poprzedzającego tygodnia.  

Szczegóły znajdziesz w "Regulaminie loterii promocyjnej pod nazwą "Blikomania"

Do góry