Bankowość Elektroniczna

INSTRUKCJE

EBO

PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY

 1. Korzyści
 2. Oprocentowanie i opłaty
 3. Przydatne dokumenty
 4. Kontakt

Rachunek przeznaczony dla Klientów, którzy nie posiadają rachunku płatniczego w innym banku. Bank przyjmuje wraz z wnioskiem o otwarcie Podstawowego Rachunku Płatniczego oświadczenie Posiadacza rachunku o braku posiadania rachunku płatniczego w innym banku. Rachunek nie jest dostępny dla osób małoletnich do 13 roku życia oraz osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.

"Podstawowy Rachunek Płatniczy" przeznaczony jest do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za wyjątkiem rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Wybierając "Podstawowy Rachunek Płatniczy" zyskujesz:

 • Prowadzenie rachunku - 0 zł
 • Wydanie karty debetowej - 0 zł
 • Opłata za użytkowanie karty - 0 zł
 • Opłata za udostepnienie usługi EBO - 0 zł
 • Opłata za korzystanie z systemu EBO - 0 zł
 • Wpłata gotówki - 0 zł
 • Wypłata gotówki - 0 zł

ponadto:

 • nowoczesną bankowość internetową,
 • przelewy wewnętrzne i krajowe przelewy zewnętrzne realizowane przez bankowość internetową,
 • wydanie i wznowienie karty debetowej wraz z ubezpieczeniem oraz opcjonalnie z funkcjonalnością zbliżeniową,
 • wypłaty z bezpłatnych bankomatów Grupy BPS, których lista znajduje się pod linkiem: bankomaty

Do góry