Bankowość Elektroniczna

INSTRUKCJE

EBO

 POL-KONTO "MŁODZIEŻOWE"

 1. Korzyści
 2. Oprocentowanie i opłaty
 3. Przydatne dokumenty
 4. Kontakt

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy przeznaczony jest dla osoby małoletniej która ukończyła 13-ty rok życia, a nie ukończyła 18 lat lub osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

„POL-Konto Młodzieżowe” to unikalny na rynku zestaw produktów i usług skierowany do młodzieży w wieku od 13. do 18. roku życia. Przygotowuje do pierwszych kontaktów ze światem finansów; uczy zarządzania własnymi oszczędnościami. Możliwość stałego dostępu do swoich środków dzięki nowoczesnej bankowości internetowej oraz karty debetowej.

Wybierając "POL-Konto MŁODZIEŻOWE" zyskujesz:

 • otwarcie rachunku - 0 zł
 • prowadzenie rachunku - 3 zł
 • wydanie karty kredytowej - 0 zł
 • opłata za użytkowanie karty - 0/1,5 zł*
 • opłata za udostępnieni usługi EBO - 0 zł
 • opłata za korzystanie z systeny EBO - 0 zł

ponadto:

 • nowoczesną bankowość internetową,
 • przelewy wewnętrzne i krajowe przelewy zewnętrzne realizowane przez bankowość internetową,
 • wydanie i wznowienie karty debetowej oraz opcjonalnie z funkcjonalnością zbliżeniową,
 • wypłaty z bezpłatnych bankomatów Grupy BPS, których lista znajduje się pod linkiem: bankomaty

*Opłata nie jest pobierana w przypadku, gdy suma kwot transakcji bezgotówkowych kartą dokonanych w danym miesiącu kalendarzowym
wynosi min. 200 zł

Do góry