Płatności internetowe dla administracji

obsluga g 

Usługa Paybynet to jedyna w Polsce usługa płatności internetowych, która umożliwia przesyłanie pieniędzy bezpośrednio z konta bankowego klienta na konta bankowe jednostek administracji publicznej.

Realizacja płatności poprzez usługę Paybynet jest dla urzędów bezpłatna.

 

 1. Dlaczego warto?
 2. Jak to działa?
 3. Kontakt

Dlaczego warto wdrożyć płatności internetowe Paybynet:

 • usprawnienie pracy – usługa Paybynet umożliwia zakończenie sprawy administracyjnej poprzez udostępnienie narzędzia do elektronicznego wniesienia opłaty,
 • brak opłat za usługę – KIR nie pobiera od urzędu opłat za usługę płatności,
 • pełna wpłata na wskazane konto – w usłudze Paybynet przekazywana jest pełna kwota wpłaty, która skierowana zostanie automatycznie na wskazany przez urząd rachunek bankowy,
 • proste zarządzanie płatnościami – usługa płatności internetowych Paybynet umożliwia indywidualne wyznaczenie terminu płatności dla każdego wniosku lub usługi, zarówno globalnie, jak i indywidualnie. Dzięki temu urząd ma pełną kontrolę nad terminami płatności za realizowane usługi,
 • zminimalizowanie ryzyka błędu – w usłudze Paybynet wszystkie pola niezbędne do wykonania przelewu są wypełniane automatycznie, co eliminuje możliwość popełnienia błędu przy wprowadzaniu danych. Dzięki temu urząd nie ma problemu z identyfikacją sprawy, której dotyczy płatność,
 • generowanie EPO – automatyczne dostarczanie EPO jako potwierdzenia wniesienia opłaty administracyjnej,
 • bezpieczeństwo – w usłudze Paybynet informacje o płatnościach przekazywane są w zaszyfrowanej postaci, a ich wymiana odbywa się przy zastosowaniu protokołu SSL,
 • integracje z systemami centralnymi – usługa Paybynet jest zintegrowana m.in. z ePUAP oraz wieloma innymi platformami administracji publicznej, co upraszcza znacznie proces uruchamiania płatności w urzędzie.

Dzięki integracji z elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz innymi systemami e-urzędów, usługa szybkich płatności internetowych Paybynet jako jedyna umożliwia regulowanie online opłat administracyjnych i generowanie Elektronicznego Poświadczenia Opłaty.

Wykorzystanie usługi szybkich płatności internetowych Paybynet poprawia wydajność urzędów w zakresie obsługi płatności od klientów i tym samym umożliwia zwiększenie liczby i tempa rozpatrywania spraw.

System automatycznie wypełnia pole tytułu przelewu zgodnie z tabelą urzędu, bez możliwości wprowadzania zmian przez użytkownika. Skraca to czas trwania transakcji i minimalizuje ryzyko popełnienia błędu.

PayByNet

Do góry