EBO eBank Online nowe   kartoSFERA logo   Trwaly nosnik    instrukcje   kontakt

     

Limit transakcji zbliżeniowych kartami BPS

Bank Spółdzielczy w Reszlu informuje, iż od 14 września 2019r. po wejściu w życie zapisów PSD2 na wszystkich kartach z grupy BPS (wyłączając naklejki zbliżeniowe) został uruchomiony tzw. "limit kumulatywny" w wysokości 200zł.

Klient może wykonać transakcje zbliżeniowe bez użycia PIN'u do wysokości limitu 200 zł. Każda próba wykonania transakcji bez użycia PIN'u ponad limit będzie skutkowała odmową. Limit nie ma okresu ważności i aby go wyzerować należy użyć karty w tradycyjny sposób z użyciem PIN'u (wkładając ją do terminala płatniczego).

Przykład:

Jeżeli klient korzysta tylko z funkcji zbliżeniowej i jego ostatnie transakcje były wykonane na kwoty: 20 zł, 40 zł, 30 zł, 40 zł, 40 zł, 20 zł (limit wykorzystany na poziomie 190 zł) to każda kolejna transakcja bez użycia pinu na kwotę powyżej 10 zł będzie odmowna.

BS Reszel

Do góry