EBO eBank Online nowe   kartoSFERA logo   Trwaly nosnik    instrukcje   kontakt

     

Trwały Nośnik - Platforma publikator

Trwały Nośnik to platforma do elektronicznego publikowania dokumentów.

W Banku Spółdzielczym w Reszlu został uruchomiony system służący do elektronicznego publikowania dokumentów - Trwały Nosnik. Rozwiązanie to pozwala na szybkie i wygodne dystrybuowanie do Państwa informacji oraz umożliwia weryfikację autentyczności dokumentów, gwarantuje również ich niezmienność w czasie.

Dostęp do platformy wymaga zalogowania się, dlatego pierwszym ekranem pojawiającym się po uruchomieniu aplikacji jest ekran logowania.

Pierwsze logowanie

W przypadku pierwszego logowania, którego inicjowanie rozpoczyna się przez wciśnięcie przycisku "Pierwsze logowanie" na dole menu. Czynność ta jest wykonywana przez Klientów, którzy jeszcze nie ustawili swojego hasła.

Pierwsze logowanie wymaga następujących czynności:

  1. Wprowadź swój numer PESEL.
  2. Następnie wypełnić CAPTCHA zabezpieczającego przed automatycznymi próbami logowania.
  3. Zatwierdź przyciskiem Wyślij kod.
  4. Na podany numer telefonu otrzymasz SMS-em kod, który należy wprowadzić w kolejnym oknie aplikacji i zatwierdzić przyciskiem Zaloguj.
  5. Wprowadzenie poprawnego kodu zabezpieczającego wywoła ekran definiowania Loginu oraz Hasła do konta.
  6. Należy postępować zgodnie z poleceniami na ekranie. Nadany Login oraz Hasło należy zapamiętać lub zapisać i przechowywać w bezpiecznym miejscu.
  7. Wprowadzone dane należy następnie zatwierdzić przyciskiem Aktywuj dostęp.
  8. Ostatnim krokiem w procesie pierwszego logowania jest ustalenie kanału powiadomień w Platformie Publikator. Jest to kanał, którym Klient będzie otrzymywał powiadomienia o nowych dokumentach na platformie "Trwały Nosnik" (do wyboru SMS, e-mail lub SMS i e-mail jednocześnie). Wprowadzone dane należy zatwierdzić przyciskiem Zapisz zmiany.

Po poprawnym przeprowadzeniu procesu pierwszego logowania, kolejne logowania do platformy Trwały Nosnik będą się odbywać za pomocą nadanego już loginu oraz hasła użytkownika.

Poniżej przedstawiamy film instruktażowy, jak zalogować się do Trwałego Nośnika.

LOGOWANIE DO Platformy "Trwały Nośnik"

Wejdź na stronę internetową Banku
U góry strony Kliknij na ikonkę "Trwały nośnik"

 

Do góry