EBO eBank Online nowe   kartoSFERA logo   Trwaly nosnik    instrukcje   kontakt

     

Nowy regulamin Kredytu Wspólny Remont

Szanowni Państwo,

Bank Spółdzielczy w Reszlu uprzejmie informuje, iż z dniem 23 października 2020r. wszedł w życie zmieniony Regulamin udzielania kredytu inwestycyjnego „Wspólny Remont” przez Bank Spółdzielczy w Reszlu.

Główne zmiany dotyczą:

  1. dodania zapisów dotyczących przyjmowania reklamacji;
  2. zmiany zapisów dotyczących komunikacji Banku z klientem po zawarciu umowy kredytowej- umożliwiono komunikację poprzez e- maila;
  3. dodania zapisów dotyczących split- payment, prawa restrukturyzacyjnego, zarządu sukcesyjnego,
  4. dodania zapisów dotyczących stawki referencyjnej, która, jeśli przejmie wartość mniejszą od zera uważa się, że wynosi zero.

Regulamin udzielania kredytu inwestycyjnego „Wspólny Remont”

Bank Spółdzielczy w Reszlu
Do góry