Zaloguj się do

Bankowość Elektroniczna

EBO

Nowa Taryfa opłat dla Klientów instytucjonalnych

Reszel, sierpień 2021 roku

Szanowni Państwo,

Bank Spółdzielczy w Reszlu informuje, iż z dniem 16.08.2021 r. zmianie ulega Taryfa opłat i prowizji: 

  1. w Rozdziale INNE USŁUGI w TAB. 14 CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH pkt. 2
  2. w Rozdziale RACHUNKI BANKOWE w TAB.1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE w pkt. 10 dodaje się ppkt. 10.6.

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych, stanowiącym załącznik do Umowy o prowadzenie rachunku, jeżeli Posiadacz rachunku w terminie 14 dni od otrzymania tekstu wprowadzonych zmian nie dokona wypowiedzenia Umowy, uznaję się, że zmiany zostały przejęte i obowiązują Strony od dnia następującego bezpośrednio po upływie, wymienionego na wstępie terminu.

Pełna treść „Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla Klientów instytucjonalnych” dostępna jest w każdej placówce sprzedażowej Banku, na stronie internatowej - TUTAJ oraz w systemie bankowości elektronicznej.

W przypadku jakichkolwiek pytań odpowiedzi udzielą pracownicy w jednostkach sprzedażowych naszego Banku.

Bank Spółdzielczy w Reszlu

Do góry