Zaloguj się do

Bankowość Elektroniczna

EBO

Zmiana Taryfy opłat dla Klientów instytucjonalnych

Reszel, październik 2020 roku

Szanowni Państwo,

Bank Spółdzielczy w Reszlu informuje, iż z dniem 01.11.2020 r. zmianie ulega opłata za prowadzenie bieżącego/pomocniczego rachunku dla rolników.

Pełna treść „Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla Klientów instytucjonalnych” dostępna jest w każdej placówce sprzedażowej Banku, na stronie internatowej oraz w systemie bankowości elektronicznej.

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych, stanowiącym załącznik do Umowy o prowadzenie rachunku, jeżeli Posiadacz rachunku w terminie 14 dni od otrzymania tekstu wprowadzonych zmian nie dokona wypowiedzenia Umowy, uznaję się, że zmiany zostały przejęte i obowiązują Strony od dnia następującego bezpośrednio po upływie ,wymienionego na wstępie terminu.

Pełna treść „Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla Klientów instytucjonalnych” dostępna jest w każdej placówce sprzedażowej Banku, na stronie internatowej - TUTAJ oraz w systemie bankowości elektronicznej.

W przypadku jakichkolwiek pytań odpowiedzi udzielą pracownicy w jednostkach sprzedażowych naszego Banku.

Bank Spółdzielczy w Reszlu

Do góry