Nowa Taryfa opłat dla klientów indywidualnych

Informacja o zmianie Taryfy opłat i prowizji dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Reszlu

Szanowni Państwo, 

Bank Spółdzielczy w Reszlu uprzejmie informuje, że z dniem 5 października 2022 roku wejdzie w życie zmieniona Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Reszlu dot. pobieranych prowizji od wypłat oraz realizacji przelewów z rachunków oszczędnościowych.

W związku z powyższym, w Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych  zmianie ulegną następujące pozycje:

  • w TAB. 2 Pozostałe rachunki bankowe pkt. 3.2, pkt. 4:

TAB. 2 Pozostałe rachunki bankowe

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Tryb
pobierania

Stawka

Rachunek
oszczędnościowy

3.

 Wpłaty i wypłaty

3.1

Wpłata gotówki

 

0 zł

3.2

Wypłata gotówki w trakcie jednego okresu rozliczeniowego (1 miesiąca kalendarzowego)

3.2.1

pierwsza wypłata

od kwoty
transakcji

0 zł / 0,20% min. 10 zł 2), 3)

3.2.2

kolejna wypłata

0,20%, min. 10 zł 3)

4.

 Przelewy krajowe

4.1

Polecenie przelewu wewnętrznego:

4.1.1

w placówce Banku

za przelew

0 zł/ 0,20% min. 10 zł 2)

4.1.2

w systemie bankowości internetowej/ mobilnej

0 zł/ 0,20% min. 10 zł 2)

4.2

Polecenie przelewu (w systemie ELIXIR) 4)

4.2.1

w placówce Banku

za przelew

0 zł/ 0,20% min. 10 zł 2)

4.2.2

w systemie bankowości internetowej/ mobilnej

0 zł/ 0,20% min. 10 zł 2)

4.2.3

Polecenie przelewu zewnętrznego w systemie SORBNET -
w placówce Banku/w systemie bankowości internetowej

30 zł

  • Opłata 0 zł dotyczy pierwszej operacji typu wypłata/ przelew/ przelew wewnętrzny w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu kalendarzowym). W pozostałych przypadkach Bank pobierze opłatę w wysokości 0,20% min. 10 zł;
  • Wypłaty gotówki w wysokości przekraczającej równowartość 20 000 zł należy awizować, co najmniej 1 dzień roboczy przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% od kwoty przewyższającej równowartość 20 000 zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówki uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówki, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówki awizowaną.
  • Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od 1 000 000 zł, realizowana jest przez Bank w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. Dyspozycja składana w systemie bankowości elektronicznej realizowana będzie w systemie SORBNET, o ile system bankowości elektronicznej umożliwia taką formę realizacji zlecenia płatniczego.

Pełna treść „Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych” dostępna jest w każdej placówce sprzedażowej Banku oraz na stronie internatowej.

W przypadku zmian dokonywanych w Taryfie opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych, Bank ma obowiązek poinformować z dwumiesięcznym wyprzedzeniem Klienta o proponowanych zmianach.

Nie złożenie na piśmie oświadczenia oznaczać będzie akceptację zmian zawartych w Taryfie opłat i prowizji.

W przypadku jakichkolwiek pytań odpowiedzi udzielą pracownicy w jednostkach sprzedażowych naszego Banku. PLACÓWKI

Bank Spółdzielczy w Reszlu

Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Reszlu - obowiązuje od dnia 05 10 2022 roku

Do góry